Veel gestelde vragen

Voor al uw vragen en antwoorden

Hieronder treft u een selectie van de meest gestelde vragen betreffende onze diensten, vergoeding ervan en alles wat erbij komt kijken. Klik op de vraag en u treft het bijbehorende antwoord. Heeft u een vraag die niet in dit rijtje voorkomt, dan kunt u altijd contact opnemen en informeren bij een van onze therapeuten.

Kan ik ook ‘aan huis’ behandeld worden?

Ja dat kan, indien dit gewenst en/of noodzakelijk geacht wordt door u (als u bijvoorbeeld niet zelfstandig naar onze praktijk kunt komen).
U heeft hier wèl een verwijzing/goedkeuring van de huisarts voor nodig. Informeer hiervoor bij een van onze therapeuten.

Wanneer wordt er beroep gedaan op mijn ‘eigen risico’ bij fysiotherapie?

Jonger dan 18 jaar:

Het verplicht eigen risico geldt alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Dus een bezoek aan de fysiotherapeut van iemand die jonger is dan 18 jaar gaat NIET ten koste van het eigen risico.

18 jaar en ouder:

Het eigen risico geldt voor verzekerden van 18 jaar en ouder alleen in het volgende geval: Fysiotherapie met een chronische indicatie vanaf de 21e behandeling vallen onder de basisverzekering en gaat daarom ten laste van het verplichte eigen risico. De eerste 20 behandelingen bij een chronische indicatie worden vergoed uit de aanvullende verzekering of ze zijn voor uw eigen rekening. Aandoeningen met een chronische indicatie zijn bijvoorbeeld: Parkinson en andere neurologische aandoeningen; een heupoperatie (Total hip bv) of een andere operatie aan het houdings- en bewegingsapparaat.

In alle andere gevallen (dus in de meeste gevallen) wordt de fysiotherapie vergoed uit de aanvullende verzekering. Dit valt niet onder de regeling van het verplicht eigen risico. De aanvullende is eigenlijk een particuliere verzekering. Deze behandelingen vallen dus niet onder het verplichte eigen risico.

Samengevat:

Het eigen risico (net als de no-claim in 2007) geldt alleen voor de basisverzekering en NIET voor de aanvullende verzekering. Dus als u bij ‘Fysiotherapie Lombardijen’ voor enkele behandelingen (fysiotherapie, manuele therapie etc) komt gaat dat in de meeste gevallen niet ten koste van uw eigen risico.

Heb ik een verwijzing van een huisarts of specialist nodig?

Nee, als u denkt dat uw klacht een indicatie is voor fysiotherapie kunt u rechtstreeks bij uw fysiotherapeut terecht. Deze zal dan een screening doen om te kijken of uw klacht inderdaad een indicatie is voor fysiotherapie. Indien de fysiotherapeut of uzelf daaraan twijfelt is het raadzaam eerst een huisarts te raadplegen.

Hoe kan ik mij aanmelden voor een behandeling?

Dit kan telefonisch via telefoonnummer 010-4190840,
via het aanmeldformulier op de website of via e-mail; info@fysiotherapielombardijen.nl

Kan ik mijn voorkeur aangeven voor een behandelend fysiotherapeut of een manueeltherapeut?

Ja, als u voorkeur heeft voor een man of vrouw of een specifieke therapeut kunt u dat aangeven en dan houden we daar rekening mee.

Wat moet ik meenemen bij de eerste afspraak?

Als u via de huisarts komt of via een specialist, dan moet u daarvan de verwijsbrief meebrengen. Verder een geldig legetimatiebewijs (ID-kaart, paspoort, rijbewijs), een verzekeringspasje en een handdoek.

Wat moet ik doen als ik verhindert ben?

Indien u verhinderd bent dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Wij kunnen dan nog andere patiënten oproepen. Indien u verzuimt af te melden,  worden de kosten van de behandeling volledig bij u in rekening gebracht. U kunt zich telefonisch afmelden op 010-4190840 of via email; info@fysiotherapielombardijen.nl

Worden de kosten voor fysiotherapie / manuele therapie vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Fysiotherapie en manuele therapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt is afhankelijk van het soort pakket dat u heeft afgesloten (zie uw polisvoorwaarden). De kosten van fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed vanuit de basisverzekering. Indien u niet aanvullend verzekerd bent en alleen een basisverzekering heeft, dan  dient u de kosten zelf te voldoen. Dit zal contant moeten gebeuren bij jouw therapeut.

Zie hier een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar.

Heeft de praktijk contracten met mijn zorgverzekeraar?

Met de meeste verzekeraars hebben we contracten afgesloten. Uw behandeling komt dan meestal voor vergoeding in aanmerking. Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee we geen contract hebben dan krijgt u een nota die kan worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. U moet deze nota zelf voldoen en u krijgt dat bedrag dan via die zorgverzekeraar weer terug. Voor verdere informatie kunt u terecht bij uw therapeut.

Wat zijn de kosten van een behandeling?

Op de website staan de tarieven van de diverse verrichtingen. Dit zijn de tarieven die worden gehanteerd als de kosten voor eigen rekeing zijn. Bijvoorbeeld indien u niet aanvullend verzekerd bent. De tarieven voor gecontracteerde zorg zijn verschillend per zorgverzekeraar, dit is contractueel vastgelegd.

Ik heb een chronische aandoening. Hoe zit het met de vergoeding?

Patiënten met een chronische aandoening die vermeld staan op de ‘chronische lijst’ komen in aanmerking voor langdurige behandeling. Een verwijzing van huisarts / specialist is meestal vereist. De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering (als u die heeft afgesloten) en de rest wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Als de behandeling beëindigd is, ontvangt mijn huisarts dan een verslag van de behandeling?

Ja, tenzij u aangeeft dit niet te willen.